Ha estat una espera llarga i dura però PHP 7 ja està entre nosaltres.

Ha estat instal·lada en tots els allotjaments de Compsaonline la versió estable 7.0.5 del popular llenguatge de programació, que intenta ser un salt de qualitat, i que ve amb interessants novetats respecte als seus predecessors.

 

Aquestes novetats i millores s’afirma des de l’equip de core del projecte que aconsegueixen un rendiment en PHP 7, que és el doble de ràpid que PHP 5.6 i entre elles destacar:

  • Nova versió de Zend Engine (de nom en clau PHP # NG).
  • Important reducció de l’ús de memòria.
  • Arbre sintàctic abstracte.
  • Suport consistent als 64-bits.
  • Un bon nombre d’errors fatals convertits en excepcions (Al·leluia!).
  • Millora en la jerarquia d’aquestes excepcions.
  • Generador de nombres aleatori més segur.
  • Operador de coalescència anhelat.
  • Classes anònimes.
  • Compatibilitat amb l’acabada de sortir última versió d’OpenSSL (1.0.2e).

A més s’han eliminat totes les extensions i funcionalitats velles, i a les que ja no es donava suport. A més, s’han arreglat desenes de bugs, com es pot comprovar en un changelog, que és realment impressionant pel que fa a volum i longitud.