Slide SERVEIS SOFTWARE gesta
Control d'stocks
cONSULTORIA iNFORMÀTICA pROGRAMES DIGITALITZAR L’EMPRESA
gESTA HOTEL PROGRAMACIÓ A MIDA
SISTEMA DE RESERVES
PER GIMNASOS
SOFTWARE DE RESERVA
DE PISCINES
SERVEIS SOFTWARE gesta
Control d'stocks
cONSULTORIA iNFORMÀTICA pROGRAMES DIGITALITZAR L’EMPRESA
gESTA HOTEL PROGRAMACIÓ A MIDA
SISTEMA DE RESERVES
PER GIMNASOS
SOFTWARE DE RESERVA
DE PISCINES
Gesta2022-03-04T13:35:37+02:00

Solucions Software que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

GESTA

Software de planificación de recursos empresariales

Gesta es el software de gestión comercial desarrollado por CompsaOnline.

La aplicación está diseñada para maximizar la eficiencia de todos los procesos de gestión de la empresa. Por este motivo, todas la pantallas de la aplicación estan diseñadas para ser intuitivas y fáciles de utilizar. Está preparada para seguir el ritmo de su negocio y adaptarse a las nuevas necesidades, ya sean nuevas funcionalidades, más volumen de datos, más ordenadores clientes o sucursales. El uso de las técnicas de programación más innovadoras y su diseño modular hacen que se puedan implantar en todo tipo de negocios.

Funcionalitats més destacades de Gesta

 Gestió de clients

Gestió de proveïdors

Gestió de contactes

 Gestió d’articles

 Gestió d’escandalls

 Gestió de tarifes i promocions

 Gestió de representants i comissions

 Control de números de sèrie

 Control de lots i traçabilitat

 Assistent d’importació de tarifes de proveïdors

 Control d’inventaris i estoc mínim

 Document amb els moviments entre magatzems

 Comandes de venda i compra

 Albarans de venda i compra

 Gestió de lloguers de maquinària

 Control d’expedicions

 Gestió de pressupostos i plantilles

 Control de partes de treballadors

 Factures de venda i compra

 Gestió de rebuts i remeses de cobrament

 Gestió de transferències bancàries

 Resums d’IVA mensuals i trimestrals

  Estadístiques mensuals, trimestrals, etc…

 Estadístiques comparatives anuals

 Estadístiques de rendiment

 Control de seguretat per usuaris

 Impressions de factures, albarans i comandes totalment personalitzables

 Vistes i llistats totalment personalitzables

 Exportació de dades a formats com PDF, Excel, etc…

 Creació de pantalles de consulta dinàmiques

 Servei d’assistència online

 Multiempresa, multimagatzem i multisucursal

A continuació pot trobar diverses captures de pantalla de l’aplicació perquè pugui veure com és. Feu clic als enllaços per visualitzar-les.
Albarà de venda
Fitxa d’article
Estadístiques comparatives
Gestor d’impressions
Gestió d’efectes
Fitxa Clients
Gráfiques comparatives

Solucions Sectorials

Tenim solucions específiques per cada sector empresarial.
Tallers de Reparació

Aquest mòdul està pensat per a tota mena d’empreses que treballin utilitzant ordres de reparació. Les ordres permeten anant registrant les hores i el material de cadascuna, i un cop finalitzada la reparació facturar fent un clic. També incorpora històrics de reparacions per equipaments, estadístiques relacionades amb les hores imputades i/o facturades per treballador, gestió de garanties i gestió de revisions.

Agrari

Aquest mòdul permet fer liquidacions a pagesos. Permet registrar compres i vendes, controlar la seva traçabilitat, guardant dades com número de lot, transportistes o matrícules i gestionar contractes de compra-venda fixant el import i la quantitat de les compres i les vendes.

Control d’obres i projectes

Aquest mòdul està pensat per negocis que necessitin controlar les despeses i els ingressos d’obres. Permet imputar a obres i projectes albarans de compra, albarans de venda i partes. Amb aquestes dades es generen estadístiques per tenir un control exhaustiu de cada obra/projecte.

Quotes

Aquest mòdul està ideat per empreses que facturin mitjançant quotes periòdiques. Permet definir diferents períodes, tipus de quotes i quotes. Aquestes quotes es poden assignar al clients i generar automàticament els efectes per girar-les a través de la seva entitat bancària. La gestió de quotes permet realitzar totes les operacions relacionades amb les quotes d’una forma senzilla.

Transportistes

Dissenyat especialment per agències de transport. Afegeix la possibilitat de tenir tarifes per pes i tarifes per rutes. Incorpora una forma nova d’entrar albarans especialment dissenyada per les agències de transport i les seves particularitats.

Programació a mida

Si el seu negoci té unes necessitats especials, el nostre equip d’enginyers i programadors poden crear un mòdul a mida totalment integrat amb el Gesta per donar la millor resposta a les seves necessitats.

CompsaOnline integra al seu programa GestaTPV els calaixos automàtics cobradors d’efectiu.

L’aplicatiu TPV per a comerços i restaurants ara permet afegir calaixos automàtics per cobrar en efectiu. Ofereix seguretat y higiene total, contra el Covid.

Notícies Gesta

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta