Solucions Hardware que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

MANTENIMENT

Contractes de Manteniment HW

CompsaOnline disposa d’un servei de manteniment de hardware de la seva empresa (PC’s, impressores, còpies de seguretat, …). D’aquesta manera podrà tenir a la seva disposició un equip de tècnics altament preparats, mitjançant consulta telefònica o pel desplaçament de qualsevol d’ells al seu domicili, si és necessari. El servei de manteniment es contracta en base a un preu anual per equip i comprèn els següents aspectes:

Manteniment correctiu

Consisteix en la solució d’avaries i mal funcionament dels equips en manteniment. Per mal funcionament s’entén la impossibilitat d’obtenir els resultats esperats de l’equip tant si és a causa d’una avaria del maquinari com per un defecte del programari de base (sistema operatiu i drivers de dispositiu), com ara l’acció d’un virus.

Està garantit un temps màxim d’atenció de 24 hores i de solució de 48 hores. Si el problema no es pot solucionar en el temps màxim compromès per culpa d’una avaria de maquinari no reparable immediatament, es realitzarà una substitució temporal de l’equip afectat per un de característiques similars. En el cas d’ordinadors personals es recuperaran les dades de l’equip avariat sempre que sigui possible, i en cas contrari l’última còpia de seguretat de que disposi l’usuari.

Manteniment preventiu

El equips en manteniment es revisaran dos cops a l’any per verificar el funcionament òptim i detectar possibles fonts d’avaria abans que aquestes afectin el correcte funcionament de l’equip.

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta