Solucions de Sistemes i Xarxes que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

MANTENIMENT

Contractes de Manteniment HW

CompsaOnline disposa d’un servei de manteniment de hardware de la seva empresa (PC’s, impressores, còpies de seguretat, …). D’aquesta manera podrà tenir a la seva disposició un equip de tècnics altament preparats, mitjançant consulta telefònica o pel desplaçament de qualsevol d’ells al seu domicili, si és necessari. El servei de manteniment es contracta en base a un preu anual per equip i comprèn els següents aspectes:

MANTENIMENT A LA TEVA MIDA

Assegura el bon funcionament dels teus equips informàtics i garanteix la resolució de qualsevol incidència amb el menor temps possible amb un departament tècnic qualificat al teu servei.

En cas d’emergència, minimitzar el període d’inactivitat dels sistemes i equips informàtics i recuperar ràpidament l’operativitat del negoci és vital per la gestió eficaç d’una empresa.

Un Servei d’Assistència Tècnica Informàtica integral, el suport a través del manteniment preventiu, i la resolució d’incidències in situ o de forma remota són un dels elements diferenciadors en l’èxit de moltes empreses.

MANTENIMENT PREVENTIU

Manteniment proactiu dels sistemes informàtics. Amb auditoria prèvia i seguiment periòdic.

MONITORATGE DE PROCESSOS

Màxima garantia de la qualitat dels serveis de TI a través del monitoratge i administració de les xarxes i sistemes.

ASSISTÈNCIA IN SITU

Intervencions immediates o programades depenent de la gravetat de la incidència.

ASSISTÈNCIA REMOTA

Per resoldre les incidències del dia a dia de forma immediata i a un baix cost per a l’empresa.

SEGURETAT GESTIONADA O FULL SERVICE

El tipus de manteniment adequat per a cada empresa. Sistemes amb total disponibilitat i actualitzats.

MANTENIMENT 12X6 I 24X7

Suport tècnic d’alta disponibilitat amb telèfon exclusiu i resposta ràpida i qualificada del departament tècnic informàtic.

BOSSA D’HORES

Disponibilitat de bossa d’hores d’assistència tècnica a preu més competitiu que el preu hora normal.

RECUPERACIÓ DE DESASTRES

En qualsevol suport i sistema operatiu assegurant la continuïtat de la feina amb la màxima seguretat i garantia.

Manteniment correctiu

Consisteix en la solució d’avaries i mal funcionament dels equips en manteniment. Per mal funcionament s’entén la impossibilitat d’obtenir els resultats esperats de l’equip tant si és a causa d’una avaria del maquinari com per un defecte del programari de base (sistema operatiu i drivers de dispositiu), com ara l’acció d’un virus.

Està garantit un temps màxim d’atenció de 24 hores i de solució de 48 hores. Si el problema no es pot solucionar en el temps màxim compromès per culpa d’una avaria de maquinari no reparable immediatament, es realitzarà una substitució temporal de l’equip afectat per un de característiques similars. En el cas d’ordinadors personals es recuperaran les dades de l’equip avariat sempre que sigui possible, i en cas contrari l’última còpia de seguretat de que disposi l’usuari.

Manteniment preventiu

El equips en manteniment es revisaran dos cops a l’any per verificar el funcionament òptim i detectar possibles fonts d’avaria abans que aquestes afectin el correcte funcionament de l’equip.

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta