Solucions Cloud que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

ESCRIPTORI CLOUD

L’escriptori Cloud de CompsaOnline és una solució d’escriptori com a servei (DaaS) segura i completament administrada que s’executa en AWS. Pot aprovisionar fàcilment escriptoris de Microsoft Windows virtuals basats en el núvol per als seus usuaris, la qual cosa els brinda accés als documents, les aplicacions i els recursos que necessiten en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dispositiu compatible. Pot pagar mensualment amb Amazon WorkSpaces, o per hora amb el Amazon WorkSpaces que implementi, la qual cosa li permet estalviar diners en comparació dels escriptoris tradicionals i les solucions d’infraestructura d’escriptori virtual (VDI).

ESCRIPTORI CLOUD

L’escriptori Cloud de CompsaOnline és una solució d’escriptori com a servei (DaaS) segura i completament administrada que s’executa en AWS. Pot aprovisionar fàcilment escriptoris de Microsoft Windows virtuals basats en el núvol per als seus usuaris, la qual cosa els brinda accés als documents, les aplicacions i els recursos que necessiten en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dispositiu compatible. Pot pagar mensualment amb Amazon WorkSpaces, o per hora amb el Amazon WorkSpaces que implementi, la qual cosa li permet estalviar diners en comparació dels escriptoris tradicionals i les solucions d’infraestructura d’escriptori virtual (VDI).

Beneficis de Escriptori Cloud

Mobilitat
Màxima accessibilitat a través de qualsevol dispositiu.

Productivitat
Tota la seva informació sempre disponible i actualitzada.

Flexibilitat
Recursos adaptats a les necessitats de cada empresa.

Estalvi
No envelleixen més en servidores que envelleixen ràpidament.

Pagament per ús
Converteixi costs fixes en variables i pagui pel només pel consum realitzat.

Disponibilitat
99,98% de disponibilitat informàtica garantida.

Seguretat
Basada en els estàndards de seguretat més alts ISO 27001

Actualització
Infraestructura tecnològica sempre actualitzada.

Possibles usos

Desenvolupament de programari

Treballar en desplaçament

Visites comercials

Projectes de durada limitada

Opcions

Virtualització d’escriptoris complets

Virtualització d’aplicacions

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta