Solucions Software que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

RETO (Registre Electrònic de Transaccions i Operacions)

Es preveu que el 2021 entri en vigor el que es coneix com RETO (Registre Electrònic de Transaccions i Operacions) per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, evitant així els efectes físics i per a la salut. Una manera de garantir la seguretat de les persones i de el Medi Ambient, per exemple, en cas d’accident en el transport per carretera, o de fugida de substàncies perjudicials.

Aquest consisteix en la presentació telemàtica deL registre de transaccions de fitosanitaris que actualment es gestiona mitjançant l’informe oficial, d’acord amb el que estableix l’article 25 de Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Quan entrarà en vigor el REPTE?

Encara no hi ha una data determinada per a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, però sí se sap que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient està treballant en un esborrany de Reial Decret, que es troba ja en fase avançada. L’únic que queda pendent és concretar si la CCAA podrà legislar sobre aquest assumpte tal com succeeix actualment.

Com funcionarà aquest nou registre?

El MAPA (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Medi Ambient) ha creat aquesta aplicació per poder gestionar de forma telemàtica el registre per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Una aplicació que permet registrar la informació en temps real, d’aquesta manera, garantir que tots els moviments i transaccions realitzades sobre un determinat lot de productes fitosanitaris quedin registrats en l’aplicació.

Nota important *: Una informació que haurà de ser afegida manualment dins la plataforma de l’ministeri.

Com accedir a l’aplicació?

El primer paso es registrarse en la aplicación, pero para poder utilizarla, es necesario que el usuario o empresa esté inscrita previamente en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Productos Fitosanitarios (ROPO), regulado en el capítulo X del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, en el sector suministrador o bien el sector tratamientos del mismo.

Un nuevo registro que todavía presenta algunas incógnitas para el sector y que iremos resolviendo a medida que se vaya ampliando la información.

De momento, hemos preparado una guía rápida sobre este registro, lo qué va a suponer para las empresas este cambio y cómo nuestras soluciones te pueden ayudar a llevar a cabo este registro de forma automática.

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta