Slide SERVEIS
CLOUD
núvol Programari Getask Gestió Intranet / extranet Infraestructures web
escriptori cloud Disc dur cloud automatització de procesos
SERVEIS
CLOUD
núvol Programari Getask Gestió Intranet / extranet Infraestructures web
escriptori cloud Disc dur cloud automatització de procesos
CLOUD2022-08-12T13:36:31+02:00

Solucions Cloud que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

NÚVOL

Correu, GPS i Backup. Tot això al núvol per a que hi pugui accedir en qualsevol moment i qualsevol lloc.

Més informació

PROGRAMARI

Accedeixi a les eines de Office de sempre, des de qualsevol lloc i dispositiu i asseguri’s la seva protecció amb Antivirus Cloud.

Office 365 Antivirus Cloud

Més informació

GESTASK

Software de Gestió d’equips productius

Software de gestió d’equips, organització de tasques, i gestió del temps. Redueix costos i augmenta la productivitat dels teus equips.

Més informació

GESTIÓ

Gestioni tota la seva empresa des del núvol a través d’un mòbil, ordinador o tablet. GestaOnline és un programa de gestió i facturació online, 100% pàgina web.

Gestioni els seus clients i la facturació Control de despeses i pagaments a clients Taxes i impostos 

Més informació

INTRANET / EXTRANET

GestaOffice es una Intranet de CompsaOnline y una plataforma web corporativa que permite la gestión y organización del conocimiento, la automatización de procesos, la gestión de proyectos y el espacio colaborativo dentro de las empresas

Plataforma web interna de l’Administració Pública

Dins de l’Administració pública és necessari planificar i gestionar la informació que es genera i fer-ho d’una manera eficaç i accessible per a tots els treballadors. La Intranet de SEMIC és una plataforma web corporativa que permet la gestió i organització del coneixement, l’automatització de processos, els serveis municipals interns i l’espai col·laboratiu de l’organisme públic.

Més informació

ESCRIPTORI CLOUD

L’escriptori Cloud de CompsaOnline és una solució d’escriptori com a servei (DaaS) segura i completament administrada que s’executa en AWS. Pot aprovisionar fàcilment escriptoris de Microsoft Windows virtuals basats en el núvol per als seus usuaris, la qual cosa els brinda accés als documents, les aplicacions i els recursos que necessiten en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dispositiu compatible. Pot pagar mensualment amb Amazon WorkSpaces, o per hora amb el Amazon WorkSpaces que implementi, la qual cosa li permet estalviar diners en comparació dels escriptoris tradicionals i les solucions d’infraestructura d’escriptori virtual (VDI).

Més informació

INFRAESTRUCTURES WEB

A CompsaOnline som experts en plataformes web i cloud d’alta escalabilitat

CompsaOnline li ofereix una plataforma base que dóna servei la major part del temps, d’aquesta manera amplia els recursos de les màquines o el nombre de servidors desplegats de manera puntual.

Més informació

DISC DUR CLOUD

Emmagatzematge en el núvol

Accedeixi als seus arxius des de qualsevol dispositiu i lloc de forma segura

30 dies gratis Sense compromís de permanència Pot canviar de pla sempre que vulgui Tot tipus d’arxius

Més informació

AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS

MILLORA DEL RENDIMENT EMPRESARIAL

Construïm
Construïm tasques d’automatització robòtica per software o programari en una interfície intuïtiva, fàcil d’utilitzar.

Elimineu treball rutinari
Agafeu els robots amb tasques rutinàries, alliberant la força de treball per aconseguir valor, no cost.

Elimineu els errors
Allibereu-vos dels errors humans. Els robots fan la mateixa tasca 24 × 7. No hi ha mal escric o digitació de greix

Més informació

Email Cloud Archiving

Arxivament de correu electrònic al núvol

El servei d’arxivament de correus electrònics al núvol de compsaonline, està basat en una solució de software com a servei, Saas, allotjada al núvol, que et permet emmagatzemar de manera inalterable, qualsevol correu del teu Email.

Més informació

NÚVOL

Correu, GPS i Backup. Tot això al núvol per a que hi pugui accedir en qualsevol moment i qualsevol lloc.

Més informació

PROGRAMARI

Accedeixi a les eines de Office de sempre, des de qualsevol lloc i dispositiu i asseguri’s la seva protecció amb Antivirus Cloud.

Office 365 Antivirus Cloud

Més informació

GESTASK

Software de Gestió d’equips productius

Software de gestió d’equips, organització de tasques, i gestió del temps. Redueix costos i augmenta la productivitat dels teus equips.

Més informació

GESTIÓ

Gestioni tota la seva empresa des del núvol a través d’un mòbil, ordinador o tablet. GestaOnline és un programa de gestió i facturació online, 100% pàgina web.

Gestioni els seus clients i la facturació Control de despeses i pagaments a clients Taxes i impostos 

Més informació

INTRANET /
EXTRANET

GestaOffice és una Intranet de CompsaOnline, una plataforma web corporativa que permet la gestió i organització del coneixement, l’automatització de processos, la gestió de projectes i l’espai col·laboratiu dins de les empreses.

Plataforma web interna de l’Administració Pública

Dins de l’Administració pública és necessari planificar i gestionar la informació que es genera i fer-ho d’una manera eficaç i accessible per a tots els treballadors. La Intranet de SEMIC és una plataforma web corporativa que permet la gestió i organització del coneixement, l’automatització de processos, els serveis municipals interns i l’espai col·laboratiu de l’organisme públic.

Més informació

ESCRIPTORI CLOUD

L’escriptori Cloud de CompsaOnline és una solució d’escriptori com a servei (DaaS) segura i completament administrada que s’executa en AWS. Pot aprovisionar fàcilment escriptoris de Microsoft Windows virtuals basats en el núvol per als seus usuaris, la qual cosa els brinda accés als documents, les aplicacions i els recursos que necessiten en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dispositiu compatible. Pot pagar mensualment amb Amazon WorkSpaces, o per hora amb el Amazon WorkSpaces que implementi, la qual cosa li permet estalviar diners en comparació dels escriptoris tradicionals i les solucions d’infraestructura d’escriptori virtual (VDI).

Més informació

INFRAES-
TRUCTURES WEB

A CompsaOnline som experts en plataformes web i cloud d’alta escalabilitat

CompsaOnline li ofereix una plataforma base que dóna servei la major part del temps, d’aquesta manera amplia els recursos de les màquines o el nombre de servidors desplegats de manera puntual.

Més informació

DISC DUR CLOUD

Emmagatzematge en el núvol

Accedeixi als seus arxius des de qualsevol dispositiu i lloc de forma segura

30 dies gratis Sense compromís de permanència Pot canviar de pla sempre que vulgui Tot tipus d’arxius

Més informació

AUTOMATIT-
ZACIÓ DE PROCESSOS

MILLORA DEL RENDIMENT EMPRESARIAL

Construïm
Construïm tasques d’automatització robòtica per software o programari en una interfície intuïtiva, fàcil d’utilitzar.

Elimineu treball rutinari
Agafeu els robots amb tasques rutinàries, alliberant la força de treball per aconseguir valor, no cost.

Elimineu els errors
Allibereu-vos dels errors humans. Els robots fan la mateixa tasca 24 × 7. No hi ha mal escric o digitació de greix

Més informació

Email Cloud Archiving

Arxivament de correu electrònic al núvol

El servei d’arxivament de correus electrònics al núvol de compsaonline, està basat en una solució de software com a servei, Saas, allotjada al núvol, que et permet emmagatzemar de manera inalterable, qualsevol correu del teu Email.

Més informació

NOTÍCIES I NOVETATS DE CLOUD

veure més al blog

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta