Solucions Cloud que ofereix CompsaOnline

Tot el que necessita per al seu negoci

INFRAESTRUCTURES WEB

A CompsaOnline som experts en plataformes web i cloud d’alta escalabilitat

Entorns webs altament escalables

CompsaOnline li ofereix una plataforma base que dóna servei la major part del temps, d’aquesta manera amplia els recursos de les màquines o el nombre de servidors desplegats de manera puntual.

Disposa d’un servei de balanceig de càrrega en alta disponibilitat que li permet distribuir la càrrega cap als seus servidors frontals indicant no només el tipus de balanceig que desitja (Tipus Round Robin o Least Connections), sinó també la possibilitat de configurar algun dels testejos de salut disponibles o establir persistència.

També podrà augmentar els recursos de la plataforma de manera automàtica, molt útil en cas de detectar un consum massiu de recursos en els teus servidors o del tràfic que s’està generant.

Aquest tipus d’arquitectures es poden desplegar tant en Linux com Windows podent incorporar sistemes d’escorcoll que optimitzin el rendiment de l’entorn web.

Per dotar la plataforma d’alta disponibilitat en tota la seva estructura, també podem realitzar la configuració d’un clúster de base de dades en la capa de backend. D’aquesta manera podem portar-ho fins i tot a un entorn físic connectat amb la resta de la plataforma cloud.

Ens posem a la seva disposició per estudiar quina arquitectura és més apropiada en cada cas. Si necessita instal·lar certificats SSL, podem oferir-li diferents tipologies i encarregar-nos de la instal·lació.

Beneficis d’aquest escenari d’ús

Pagament per ús
Pagui solament pels que realment consumeixi. La seva inversió i el rendiment del seu projecte seran molt millors.

Escalabilitat
Faci créixer o disminuir els recursos del seu projecte quan ho requereixi i de forma immediata.

Sense inversions prèvies
No necessita pagar grans inversions de maquinari que ni sap si arribarà a utilitzar.

Treballem amb infraestructures Cloud dels principals proveïdors

Contacti amb nosaltres

i comenci el seu projecte

Contacta