Afegim novetats al nostre ERP, el nostre ERP per a petita i mitjana empresa

  • Possibilitat de duplicar documents com comandes, albarans, pressupostos i moviments de magatzem
17.1
17.2
  • Exportació de taules agrupades a Excel , podent elegir si es vol cada grup en una fulla o tot en una fulla.
17.4
  • Nou motor d’impressió que modernitza l’estil dels reports, millorant la seva llegibilitat i claredat. També permet personalitzar la mida de la lletra. També permet la impressió d’imatges i composicions complexes a la impressió de tiquets.

Leave A Comment