MECASOFT Pro ha desenvolupat per vostè la solució més professional per l’aprenentatge de la Mecanografia Assistida per Ordinador. Una eina de treball completa i eficaç a l’altura de la informàtica més actual.

Programa ideal per a persones que volen començar en l’àmbit de la mecanografia ja que disposa de múltiples cursos amb diferents nivells i cursos especialitzats per a millorar la vel·locitat, perfecció, errors i ritme en la còpia dels exercicis.

 

També disposa de cursos per a la iniciació a l’ordinador, per a que sapiguem a ón estem treballant, cursos d’aprenentatge, cursos de vel·locitat i perfecció, exercicis alfanumèrics, editor de textos, probes de control (oposicions) i proves administratives.

A més també en ofereix la possibilitat de poder treballar en català o en castellà, per a poder perfeccionar les dos llengües, i de treballar amb els textos que nosatlres volguem, per a que els exercicis no se’ns tornin repetitius.