Install-block comercialitza productes per estandarditzar el procés constructiu que aporten disminució del temps d’execució, reducció de costos, accidents i residus. Tot això assegurant la qualitat, la compatibilitat i la funcionalitat, sense oblidar realitzar una tasca social en el procés de fabricació, col·laborant amb entitats que fomentin la integració de les persones en el món laboral.

Des d’Install-block  busquen millorar el procés constructiu actual, facilitant al sector solucions constructives que aportin avantatges competitives. Tot això ho fan mitjançant un producte innovador, un prefabricat per a la realització d’envans compost.

La web Install-block  ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Aquesta web disposa d’una sola pàgina, en format landing page, amb un vídeo explicatiu, els seus objectius, detalls del producte i com contactar amb ells.

Web vista des d’un pc:

install1

Web vista des d’un smartphone:

enllaç: install-block.com