Trobada de Campaners és una associació sense ànim de lucre, endegada l’any 1987, i constituïda per persones que voluntàriament es dediquen a vetllar per la conservació de les diferents tradicions dins el món campaner. Te fixat el seu domicili i seu social al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, en municipi d’Os de Balaguer, comarca de la Noguera, tot i que moltes reunions de treball es realitzen el Monestir de Montserrat.

La web de Trobada de Campaners ha estat desenvolupada de manera adaptativa, això permet que la web pugui ser consultada des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima.

Entra a la nova pàgina web de Trobada de Campaners i podràs consultar tota la seva informació.

 

Web vista des d’un pc

PC

Web vista des d’un SmartPhone

smartphone1

smartphone2

smartphone3