A2 Empresa constructora  es constitueix per la unió de diferents professionals del sector de la construcció. Consta d’una experiència molt llarga en tot tipus de construccions. Reformes, obra nova, supressió de barreres arquitectòniques, naus, magatzems…

Els professionals d’A2 Empresa constructora  destquen per la seva qualitat, es regeixen pel treball diari i constant. S’adapten a les noves demandes. Comencen les obres des de 0 i busquen solució a qualsevol dubte o problema que sorgeixi. Contacten amb els diferents organismes oficials, per fer el treball de la millor manera possible i complir amb totes les normatives.

La web A2 Empresa constructora  ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Aquesta web disposa d’una pàgina d’inici amb un slider on resumeixen els seus serveis, els treballs realitzats, les obres que comencen, la proposta claus en mà i sobretot com contactar amb ells.

Web vista des d’un pc:

a21

Web vista des d’un smartphone: