Compsaonline assisteix al Amazon Web Services Training durant aquesta setmana, per aconseguir el certificat de Architecting on AWS i poder un ventall mes ampli de solucions Cloud als seus clients. Concretament  Jordi Solà i Xavier Carrera han assistit a la seu de l’empresa Capside, per formar-se com arquitectes de Amazon Web Services.

 

Leave A Comment