CompsaOnline, afegeix noves funcionalitats al Gestask, permetent planificar diàriament les tasques dels seus treballadors.

Nova pantalla de calendari, de planificació de calendari per usuaris.
Planifica en una sola pantalla tots els teus treballadors i tots els teus usuaris.

Leave A Comment