Si encara quedava algun dubte, els televisors 3D ja han passat a millor vida.

LG i Sony, els dos últims fabricants que mantenien models que apostaven per la tecnologia, han vist que no hi havia demanda suficient.
La capacitat per veure imatges en 3D ha tingut un impacte molt variat segons el país, però la necessitat d’utilitzar diferents tipus d’ulleres, d’estar situat en un angle concret i l’escàs contingut que s’emetia en aquest format, han acabat amb les aspiracions tridimensionals del mercat.
Era un problema circular. No hi havia prou demanda de televisors amb 3D perquè eren més cars i les ulleres eren incòmodes per a molts, la qual cosa no feia als estudis ni productores crear contingut en aquest format, tornant la pilota a la teulada dels fabricants, que cada vegada veien més difícil utilitzar aquesta tecnologia com a argument de venda.

Les sales de cinema en 3D també han vist minvat el seu impacte recentment.

El 3D també comença a morir al cinema. Les dades demostren que la imatge més fosca a causa de les ulleres i la dificultat per llegir els subtítols, sovint causen marejos als espectadors. Tots aquests desavantatges i el preu extra de l’entrada, van fer que els espectadors anessin rebutjant les sessions en 3D per les tradicionals, o optant per pagar el plus com a molt per versions IMAX.

Ara la tendència és el 4K, amb la premissa que a més píxels, és millor, i les televisions corbades.

Leave A Comment