Barandillas de Cristal és una empresa especialitzada en la producció i col·locació de baranes de vidre. En aquesta web, trobem tot el llistat de productes dels quals disposen, una galeria amb les imatges de tipus de baranes, informació de contacte i una pàgina per a descarregar els catàlegs. Pel que fa al slider inicial, apareix una fotografia d’un dels seus serveis.

La pàgina web Barandillas de Cristal ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima.

Web vista des d’un pc:

Web vista des d’un SmartPhone: