Subirós   és una empresa de representacions artístiques.Empresa líder en el mercat que es dedica a la contractació, producció i organització per qualsevol tipus d’esdeveniment. Des de 1976 han tingut el propòsit de poder tractar amb Comissions de Festes, Ajuntaments i Empreses, més que com a clients, com a amics, per a poder-los assessorar en el muntatge de les seves festes, sense oblida la professionalitat adquirida gràcies a vostès, la qual tants bons resultats artístics els ha vingut donant.

A Subirós   disposen d’un ampli ventall de possibilitats per a organitzar les seves festes de les quals algunes d’elles estan incloses en aquesta web.

La web Subirós   ha estat desenvolupada, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’una pàgina inicial amb un slider on es mostren els diferents serveis que ofereix, una pàgina de contacte per saber on es troben i poder contactar amb ells, informació sobre qui són i que ofereixen i també informació sobre l’organització de festes.

Web vista des d’un pc: edi1 Web vista des d’un SmartPhone:

edi4

edi3

edi2

enllaç: www.subiros.net