Sol-tec és una empresa especialitzada en el treball amb ferro, acer inoxidable i manteniment indústrial. Disposa d’un horari per atenció al client obert 24h, exceptuant els caps de setmana.

Sol-tec ofereixen el servei de fabricar la peça o tancament que el client desitgi en ferro o acer inoxidable obtenint així un producte d’acord a un preu molt més econòmic. Disposen d’una moderna maquinària que els permet poder dur a terme qualsevol disseny i executar qualsevol tipus de treball.

La web Sol-tec ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’una pàgina inicial amb un slider on es mostren els seus serveis i con treballen , també cal destacar les diferents pàgines interiors on es pot trobar informació sobre la seva manera de treballar, les diferents tècniques que fan servir, els materials… i com contactar amb ells.

Web vista des d’un pc: edi1 Web vista des d’un SmartPhone:

edi4

edi2

edi3

enllaç: sol-tec.es