Roca Fariners són un equip de persones que treballen per la qualitat dels seus productes, implicades en la missió de fer farines naturals. Compren els blats segons la seva procedència, qualitat, proteïna, extensibilitat, força… generalment per la seva zona.

Els blats de Roca Fariners són blats tradicionals que panifiquen per si sols sense necessitat d’afegir productes aliens al blat. Els molturen tal com ham fet sempre, sense pressa ni grans pressions.

La web Roca Fariners ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Aquesta web disposa d’una pàgina d’inici amb un slider on es mostra la seva manera de treballar, un catàleg amb els seus productes, les fitxes explicatives de les diferents farines, receptes pròpies, les últimes notícies i molt més!!

Web vista des d’un pc:

farinera1

Web vista des d’un smartphone: