Hidrocenter és una empresa que se centra en la comercialització, projecte, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües.

Hidrocenter ofereixen diferents serveis com reg per aspersió, reg per goter, reg antigelada, enginyeria, topografia, reg de jardins, reg de camps de futbol…

La web Hidrocenter ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’una pàgina inicial amb un slider on es mostren els seus serveis, informació sobre qui són i que fan… També cal destacar algunes pàgines interiors on s’expliquen els seus serveis, mètodes de treball, equip i com contactar amb ells.

Web vista des d’un pc:

hidro1

Web vista des d’un SmartPhone:

hidro2

hidro3

hidro4

enllaç: hidrocenter.cat