Novetats Internet>Finalitzem la pàgina web de l’Estel

 


CompsaOnline finalitza la
pàgina Web de l’Associació disminuïts L’estel

 

CompsaOnline finalitza la pàgina Web de l’Associació
disminuïts L’Estel

Presentació
L’estel:

L’Associació de Disminuïts L’Estel de Balaguer, fou
constituïda l’any 1979, per un grup de pares, amb la finalitat de pal·liar les
necessitats existents a la comarca de la Noguera, pel que fa a l’atenció de
persones amb disminució.

És una entitat amb personalitat jurídica pròpia i
independent, sense finalitat lucrativa, i oberta a totes aquelles persones que
puguin necessitar dels seus serveis.

L’objectiu de l’Associació és l’atenció
pedagògica i social dels discapacitats psíquics, per tal que puguin assolir el
seu màxim desenvolupament i integració social.

L’Associació L’Estel està
formada pels pares d’alumnes de l’Escola i del Taller, i el seu finançament es
realitza a través de subvencions d’estaments oficials, les aportacions dels seus
socis i altres persones i col·lectius privats.

Aquesta Associació vetlla pel
bon funcionament dels diferents serveis que són El Taller Ocupacional, l’Escola
d’Educació Especial i la Llar Residència. D’altra banda, l’Associació compta amb
el Club Esportiu federat, integrat pels joves esportistes del Centre i un
programa de temps lliure.

Descripció Lloc Web: El
disseny web modern i animat intenta mostrar els diferents serveis que ofereix
l’empresa, activitats que realitza i les ocupacions.

link: http://www.lestel.cat