Realitzem la pàgina web de l’AFA de l’Escola Països Catalans Lleida, un gran equip format per mares, pares i tutors dels alumnes de l’Escola Països Catalans de Lleida amb uns objectius clars: donar suport a les tasques desenvolupades pel centre i millorar les condicions educatives de tots els alumnes i les respectives famílies.

 

Si voleu saber més sobre les tasques que desenvolupa l’AFA, consulteu la web www.afaescolapaisoscatalans.cat

Leave A Comment