La pàgina web de Comenius Festivals és un projecte realitzat a nivell europeu de col·laboració entre escoles.

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada de manera adaptativa, la qual cosa garantitza que pugui ser consultada des de qualsevol dispositiu, ja sigui una tauleta o un smartphone, d’una manera òptima.
Comenius

Web vista des d’un Smartphone

 

Comenius3 Comenius2 Comenius1

Enllaç: http://comenius-festivals.eu