Fa quinze anys Cinegética Baró aparèixer al mercat com una petita granja que només comptava amb cinquanta parelles de perdius. Avui, té ja més de mil cent perdius vermelles, criades per il·luminació artificial i amb un sistema de codi de barres que controla els ous en cada posta.

És una granja lider en el sector de la cinegètica de perdius.

 

La web de la Cinegética Baró ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que la web pugui ser consultada des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’un Slider d’imatges per a presentar tots els productes i serveis que ofereixen a la pàgina principal.

 

Entra a la nova pàgina web de Cinegética Baró i podràs consultar tota la seva informació i els serveis que ofereixen.

 

Web vista des d’un pc:

[dt_gap height=”50″ /]cinegetica

 

Web vista des d’un SmartPhone:

mobil1

mobil2

mobil3