Centre Reeixir  és una institució sense ànim de lucre que treballa des d’un model bio-psico-social i educatiu per la prevenció i tractament dels comportaments de risc que afecta els adolescents i joves i les seves famílies.

Fins ara els tractaments basats en determinades  mesures psicològiques farmacològiques i punitives no han demostrat una eficàcia i per això al Centre Reeixir  cerquen programes educatius que incideixin amb la millora de les habilitats, aficions  i de l’autocontrol.

La web Centre Reeixir  ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’una pàgina inicial amb un slider on es mostren els seus serveis, informació sobre el centre i la seva labor… També cal destacar algunes pàgines interiors on s’explica la seva filosofia, mètodes de treball, equip, les instal·lacions i com contactar amb ells.

Web vista des d’un pc:

reeixir1

Web vista des d’un SmartPhone:

reeixir2

reeixir3

reeixir4

enllaç: centrereeixir.org