Hidrocenter és una empresa que se centra en la comercialització, projecte, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües.

Hidrocenter ofereixen diferents serveis com reg per aspersió, reg per goter, reg antigelada, enginyeria, topografia, reg de jardins, reg de camps de futbol…

La botiga online Hidrocenter ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els seus continguts adaptats al dispositiu d’una forma òptima. Disposa d’una pàgina inicial amb banners de les últimes novetats i ofertes, les categories de productes que tenen, un xat en directe per qualsevol consulta i molt més!

Web vista des d’un pc:

hcenter1

Web vista des d’un SmartPhone:

hcenter2

hcenter3

hcenter4

enllaç: hidrocenter.es