GMail, esta experimentant problemes al enviar correus, avui dia 20 d’agost.

Molts usuaris han reportat problemes, i gmail a confirmat la incidència.

Leave A Comment