CompsaOnline habilita l’entrada per a discapacitats introduint una rampa d’accés al seu establiment per a garantir el màxim benestar de vida possible a tots els ciutadans.

Leave A Comment