En més d’una ocasió ens hem vist en la necessitat d’unir diversos documents de Word en un. Per exemple diversos treballs recopilatoris que volem fusionar, o fragments realitzats per diferents persones, que necessitem unir en un.

 

El que solem fer tots és copiar el text d’un document, pegar-ho en un altre document en blanc, i repetir amb la resta de textos que volem unir. Però és una labor lenta i pesada que pot donar lloc a errors, especialment si anem a barrejar molts documents.

 

En aquest tutorial de Word expliquem com fusionar arxius en Word de forma ràpida, sense necessitat de recórrer al clàssic copiar i pegar.

 

Imaginem que tenim quatre documents amb textos que volem fusionar. Aquests documents els guardem en una carpeta (poden estar en carpetes diferents).

 

Engeguem Word i obrim una pàgina en blanc. En la solapa Insertar seleccionem la fletxa que hi ha en el lateral de l’opció Objecto, i triem Insertar texto de archivo:

 

S’obrirà una finestra on triem un dels arxius de Word que volem fusionar. En fer-ho, el seu text apareixerà en la fulla en blanc, sense necessitat de copiar i pegar.

 

Repetim l’operació per a la resta d’arxius que contenen els textos que volem fusionar. Fins i tot podem seleccionar diversos arxius prement la tecla CTRL mentre els seleccionem.

 

En seleccionar Inserir, els arxius s’obriran i Word anirà col·locant el text on hàgim col·locat el cursor. En acabar, gravem el text fusionat en un altre fitxer, i ho haurem aconseguit d’una forma molt més ràpida i senzilla que el clàssic seleccionar / copiar / pegar.

 

Notícia original ComputerHoy  | “Cómo fusionar archivos en Word”

Leave A Comment