Una APP desenvolupada per CompsaOnline, se situa en les APPs més descarregades i utilitzades de l’Apple Store.

Una app desenvolupada per CompsaOnline, per un mitjà digital, se situa en el numero 23 en nombre de descàrregues a tot el món, en català/castellà. Una APP amb una interfície clara, fàcil d’utilitzar i rapida, a més a més d’utilitzar moltes funcionalitats que ens ofereixen els mòbils, com notificacions i altres característiques. Disponible tant per Android com per iOS   Més informació a www.laciutat.cat Descarrega l’APP per Android o Apple:

CompsaOnline a la Universitat de Lleida

CompsaOnline ha participat en la primera jornada de la iniciativa “Pròxima estació: UdL”   Un programa pilot per apropar la Universitat de Lleida al territori i impulsar les relacions entre la universitat i les empreses. CompsaOnline ha estat convidada per representar el teixit empresarial de la Noguera. El projecte, que és una iniciativa del Consell…