Finalitzem la pàgina web A2 empresa constructora

A2 Empresa constructora  es constitueix per la unió de diferents professionals del sector de la construcció. Consta d’una experiència molt llarga en tot tipus de construccions. Reformes, obra nova, supressió de barreres arquitectòniques, naus, magatzems… Els professionals d'A2 Empresa constructora  destquen per la seva qualitat, es regeixen pel treball diari i constant. S'adapten a les noves demandes. Comencen les obres des…

Finalitzem les pàgines Taixs Lleida i Taxi-Lleida

Taixs Lleida i Taxi-Lleida  ofereixen solucions adaptades a les necessitats dels seus clients tant en horaris, atenció personalitzada, rutes i programació, oferint vehicles d’alta gamma i conductors discrets. Si busques un servei 24h i un transport excel·lent no dubtis en contactar amb Taixs Lleida i Taxi-Lleida. Les webs Taixs Lleida i Taxi-Lleida han estat desenvolupades, utilitzant HTML5, de manera…

Finalitzem la pàgina web Mantenimientos y analizados RB

Mantenimientos y analizados RB  és una empres dedicada i especialitzada en el sector del manteniment i muntatge industrial. Així com els diferents tipus de manteniments ja siguin preventius, correctius i predictius. Comptem amb més de 20 anys d'experiència contínua totalment dedicada al sector. A Mantenimientos y analizados RB han realitzat i col·laborat en el muntatge i la posada en marxa…

Finalitzem la pàgina web Roca Fariners

Roca Fariners són un equip de persones que treballen per la qualitat dels seus productes, implicades en la missió de fer farines naturals. Compren els blats segons la seva procedència, qualitat, proteïna, extensibilitat, força... generalment per la seva zona. Els blats de Roca Fariners són blats tradicionals que panifiquen per si sols sense necessitat d’afegir productes…

Finalitzem la pàgina web Reformari

Construccions Reformari és una empresa que té per objectiu prestar serveis en el sector de la construcció, tant en obra nova com en reforma integral i rehabilitació. A més, compten amb un equip d'arquitectes qualificats i amb experiència, el qual li concedirà un assessorament distingit per dur a terme els seus projectes i idees. A Construccions…

Finalitzem la pàgina web Reformas Lleida

Albañilería González és una empresa de reformes de la província de Lleida amb més de 20 anys d'experiència. Pare i fill es dediquen a realitzar tot tipus de treballs en el sector de la reforma integral i obra nova. A Albañilería González  realitzen tot tipus de treballs d'albañileria, banys, cuines, terres, teulades, revestiment de façanes, guix, escaiola, instal·lació de…

Finalitzem la pàgina web Freshly cosmetics

Freshly Cosmetics creu en una altra manera de cuidar i potenciar les funcions de la nostra pell; fer-ho a través de molècules naturals. Els seus productes no contenen cap tòxic, ni sulfats, ni silicones, ni derivats del petroli. L'objectiu de Freshly Cosmetics  és crear alguna cosa gran. La marca de cosmètica natural que complementa el…

Finalitzem la pàgina web Hidrocenter

Hidrocenter és una empresa que se centra en la comercialització, projecte, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües. A Hidrocenter ofereixen diferents serveis com reg per aspersió, reg per goter, reg antigelada, enginyeria, topografia, reg de jardins, reg de camps…

Finalitzem la pàgina web Centre Reeixir

Centre Reeixir  és una institució sense ànim de lucre que treballa des d’un model bio-psico-social i educatiu per la prevenció i tractament dels comportaments de risc que afecta els adolescents i joves i les seves famílies. Fins ara els tractaments basats en determinades  mesures psicològiques farmacològiques i punitives no han demostrat una eficàcia i per…

Finalitzem la pàgina web Vialpe

VIALPE Finestres i Tancaments SL, és una empresa ubicada a Balaguer amb més de 30 anys d’experiència en el sector, oferint els seus serveis i productes en constant evolució. És una empresa creada i orientada per oferir als seus clients, solucions definitives, de qualitat, amb cap o baix cost de manteniment i utilitzant diversitat de productes adaptats a…