Compsaonline, rep el reconeixement i l’homologació de la Generalitat de Catalunya i el departament d’educació, com a centre formatiu per alumnes en practiques.

Compsaonline, rep el reconeixement i l’homologació de la Generalitat de Catalunya i el departament d’educació, com a centre formatiu per alumnes en practiques. Ell Departament d’Educació i de la comunitat educativa de l’Institut Almatà, han agraït la nostra col·laboració en l’acollida d’alumnes en pràctiques i en formació DUAL dels cicles formatius i d’alumnes en estada…