Control horari empleats

Nova versió del programa de fitxatges de CompsaOnline per a mòbils   Agilitzat el control horari, la gestió de vacances i absències, simplifica els processos, i realitza-ho tot, des d’un PC o un mòbil, controla la presència i fitxatges de cada treballador per geolocalització, i simplifica-ho els teus processos, tot en una sola eina.  …