Finalitzem la pàgina web Alpicatures

Alpicatures mostra els diferents treballs dels artistes Albert Corretgé i Àngel Piulats, dos pintors que recerquen l’instant que contemplem per plasmar-lo en els seus quadres a l'oli. Els components d'Alpicatures han fet moltes exposicions que mostren en la seva nova web, totes acompanyades de diferents poemes. La web Alpicatures  ha estat desenvolupada, de manera adaptativa això permet…