GESTA

Gesta ERP

Software de planificació de recursos empresarials

Gesta és el software de Gestió Comercial desenvolupat per CompsaOnline.

L’aplicació està dissenyada per maximitzar l’eficiència de tots els processos de gestió de l’empresa. Per aquest motiu totes les pantalles de l’aplicació estan dissenyades per ser intuïtives i fàcils d’utilitzar. Està preparada per seguir el ritme del seu negoci i adaptar-se a les noves necessitats ja siguin noves funcionalitats, més volum de dades, més ordinadors clients, més sucursals, et. L’ús de les tècniques de programació més innovadores i el seu disseny modular fa que es pugui implantar a tot tipus de negocis.

Funcionalitats més destacades del Gesta

 Gestió de clients

Gestió de proveïdors

Gestió de contactes

 Gestió d’articles

 Gestió d’escandalls

 Gestió de tarifes i promocions

 Gestió de representants i comissions

 Control de números de sèrie

 Control de lots i traçabilitat

 Assistent d’importació de tarifes de proveïdors

 Control d’inventaris i estoc mínim

 Document amb els moviments entre magatzems

 Comandes de venda i compra

 Albarans de venda i compra

 Gestió de lloguers de maquinària

 Control d’expedicions

 Gestió de pressupostos i plantilles

 Control de partes de treballadors

 Factures de venda i compra

 Gestió de rebuts i remeses de cobrament

 Gestió de transferències bancàries

 Resums d’IVA mensuals i trimestrals

  Estadístiques mensuals, trimestrals, etc…

 Estadístiques comparatives anuals

 Estadístiques de rendiment

 Control de seguretat per usuaris

 Impressions de factures, albarans i comandes totalment personalitzables

 Vistes i llistats totalment personalitzables

 Exportació de dades a formats com PDF, Excel, etc…

 Creació de pantalles de consulta dinàmiques

 Servei d’assistència online

 Multiempresa, multimagatzem i multisucursal

A continuació podeu trobar varies captures de pantalla per veure com és l’aplicació. Feu click als enllaços corresponents per veure les imatges.

Solucions Sectorials

Tenim solucions específiques per cada sector empresarial.

neonbrand-717862-unsplash

Tallers de Reparació

Aquest mòdul està pensat per a tota mena d’empreses que treballin utilitzant ordres de reparació. Les ordres permeten anant registrant les hores i el material de cadascuna, i un cop finalitzada la reparació facturar fent un clic. També incorpora històrics de reparacions per equipaments, estadístiques relacionades amb les hores imputades i/o facturades per treballador, gestió de garanties i gestió de revisions.

edoardo-busti-404054-unsplash

Agrari

Aquest mòdul permet fer liquidacions a pagesos. Permet registrar compres i vendes, controlar la seva traçabilitat, guardant dades com número de lot, transportistes o matrícules i gestionar contractes de compra-venda fixant el import i la quantitat de les compres i les vendes.

ej-yao-194786-unsplash

Control d’Obres i Projectes

Aquest mòdul està pensat per negocis que necessitin controlar les despeses i els ingressos d’obres. Permet imputar a obres i projectes albarans de compra, albarans de venda i partes. Amb aquestes dades es generen estadístiques per tenir un control exhaustiu de cada obra/projecte.

laptop-2434393_960_720

Quotes

Aquest mòdul està ideat per empreses que facturin mitjançant quotes periòdiques. Permet definir diferents períodes, tipus de quotes i quotes. Aquestes quotes es poden assignar al clients i generar automàticament els efectes per girar-les a través de la seva entitat bancària. La gestió de quotes permet realitzar totes les operacions relacionades amb les quotes d’una forma senzilla.

seb-creativo-197860-unsplash

Transportistes

Dissenyat especialment per agències de transport. Afegeix la possibilitat de tenir tarifes per pes i tarifes per rutes. Incorpora una forma nova d’entrar albarans especialment dissenyada per les agències de transport i les seves particularitats.

qui-som1

Programació a mida

Si el seu negoci té unes necessitats especials, el nostre equip d’enginyers i programadors poden crear un mòdul a mida totalment integrat amb el Gesta per donar la millor resposta a les seves necessitats.