ESCRIPTORI CLOUD

Escriptori Cloud

 

Escriptori Cloud de CompsaOnline és una solució d’escriptori com a servei (DaaS) segura i completament administrada que s’executa en AWS. Pot aprovisionar fàcilment escriptoris de Microsoft Windows virtuals basats en el núvol per als seus usuaris, la qual cosa els brinda accés als documents, les aplicacions i els recursos que necessiten en qualsevol moment i mitjançant qualsevol dispositiu compatible. Pot pagar mensualment amb Amazon WorkSpaces, o per hora amb el Amazon WorkSpaces que implementi, la qual cosa li permet estalviar diners en comparació dels escriptoris tradicionals i les solucions d’infraestructura d’escriptori virtual (VDI).

Beneficis de Escriptori Cloud

Mobilitat

Màxima accessibilitat a travès de qualsevol dispositiu.

Productivitat

Tota la seva informació sempre disponible i actualitzada.

Flexibilitat

Recursos adaptats a les necessitats de cada empresa.

Estalvi

No envelleixen més en servidores que envelleixen ràpidament.

Pagament per ús

Converteixi costs fixes en variables i pagui pel només pel consum realitzat.

Disponibilitat

99,98% de disponibilitat informàtica garantida.

Seguretat

Basada en els estàndards de seguretat més alts ISO 27001

Actualització

Infraestructura tecnològica sempre actualitzada.

Possibles usos

Desenvolupament de programari

Treballar en desplaçament

Visites comercials

Projectes de durada limitada

Opcions

Virtualització d’escriptoris complets

Virtualització d’aplicacions