Finalitzem la pàgina web Cal Trementinaire

Cal Trementinaire és un Centre de Salut únic i exclusiu a la ciutat de BALAGUER. Els seus productes són 100% ecològics i certificats. La pàgina web Cal Trementinaire s’ha desenvolupat amb HTML5, de manera adaptativa que permet que es pugui consultar de forma òptima des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o pc. En la pàgina inicial trobem un slider amb informació dels seus…

Finalitzem la pàgina web Crisanglass

Crisanglass és una empresa que munta tot tipus de vidres i metalls per a la llar: ferratges per a portes de vidre, sistemes corredissos, mampares de dutxa, espais interiors... La pàgina web Crisanglass ha estat desenvolupada, utilitzant HTML5, de manera adaptativa això permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui un smartphone, una tauleta o un pc, mostrant els…

Finalitzem la botiga online Hidrocenter

Hidrocenter és una empresa que se centra en la comercialització, projecte, execució d’obra i manteniment de sistemes de reg (degoteig i aspersió), estacions de bombament, comunitats de regants, filtració, automatisme, regs de jardineria, xarxes d’aigua potable, piscines i tractament d’aigües. A Hidrocenter ofereixen diferents serveis com reg per aspersió, reg per goter, reg antigelada, enginyeria, topografia, reg de jardins, reg de camps…

Finalitzem la pàgina web Install-block

Install-block comercialitza productes per estandarditzar el procés constructiu que aporten disminució del temps d’execució, reducció de costos, accidents i residus. Tot això assegurant la qualitat, la compatibilitat i la funcionalitat, sense oblidar realitzar una tasca social en el procés de fabricació, col·laborant amb entitats que fomentin la integració de les persones en el món laboral. Des d'Install-block  busquen millorar…

Finalitzem la pàgina web A2 empresa constructora

A2 Empresa constructora  es constitueix per la unió de diferents professionals del sector de la construcció. Consta d’una experiència molt llarga en tot tipus de construccions. Reformes, obra nova, supressió de barreres arquitectòniques, naus, magatzems… Els professionals d'A2 Empresa constructora  destquen per la seva qualitat, es regeixen pel treball diari i constant. S'adapten a les noves demandes. Comencen les obres des…

Finalitzem les pàgines Taixs Lleida i Taxi-Lleida

Taixs Lleida i Taxi-Lleida  ofereixen solucions adaptades a les necessitats dels seus clients tant en horaris, atenció personalitzada, rutes i programació, oferint vehicles d’alta gamma i conductors discrets. Si busques un servei 24h i un transport excel·lent no dubtis en contactar amb Taixs Lleida i Taxi-Lleida. Les webs Taixs Lleida i Taxi-Lleida han estat desenvolupades, utilitzant HTML5, de manera…

Finalitzem la pàgina web Mantenimientos y analizados RB

Mantenimientos y analizados RB  és una empres dedicada i especialitzada en el sector del manteniment i muntatge industrial. Així com els diferents tipus de manteniments ja siguin preventius, correctius i predictius. Comptem amb més de 20 anys d'experiència contínua totalment dedicada al sector. A Mantenimientos y analizados RB han realitzat i col·laborat en el muntatge i la posada en marxa…

Finalitzem la pàgina web Roca Fariners

Roca Fariners són un equip de persones que treballen per la qualitat dels seus productes, implicades en la missió de fer farines naturals. Compren els blats segons la seva procedència, qualitat, proteïna, extensibilitat, força... generalment per la seva zona. Els blats de Roca Fariners són blats tradicionals que panifiquen per si sols sense necessitat d’afegir productes…

Finalitzem la pàgina web Reformari

Construccions Reformari és una empresa que té per objectiu prestar serveis en el sector de la construcció, tant en obra nova com en reforma integral i rehabilitació. A més, compten amb un equip d'arquitectes qualificats i amb experiència, el qual li concedirà un assessorament distingit per dur a terme els seus projectes i idees. A Construccions…