AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS

MILLORA DEL RENDIMENT EMPRESARIAL

Robotic Process Automation

Automatització de processos, mitjançant robots software

CompsaOnline es experta en automatització de processos mitjançant robots software, per eliminar el treball manual i repetitiu en el vostre negoci.

 

Construim

Construim tasques d’automatització robòtica per software o programari en una interfície intuïtiva, fàcil d’utilitzar.

 

Elimineu treball rutinari

Agafeu els robots amb tasques rutinàries, alliberant la força de treball per aconseguir valor, no cost.

 

Elimineu els errors

Allibereu-vos dels errors humans. Els robots fan la mateixa tasca 24 × 7. No hi ha mal escric o digitació de greix.

Automatitza tots els processos manuals i rutinaris que realitzeu en ordinadors a la vostra empresa

 

Consulteu diàriament diferents webs? Introduïu diferents valors de manera repetitiva i manual en diferents webs? Necessiteu extreure informació de diferents webs?

Gestiona

Seguiment, auditoria i informe sobre les accions del robot. Assegureu-vos de treure el màxim profit de la vostra inversió. 

 

Alertes

Gestioneu les excepcions i assegureu-vos que els robots poden continuar treballant amb alertes automàtiques quan els robots trobin un error.

 

Processos

Inicieu els processos en resposta a les accions del robot, per gestionar excepcions o per executar processos complexos que uneixin les integracions de les API i les regles de negoci orientades a la IA.