TPV

Terminal Punt de Venta (TPV)

Un Terminal Punt de Venta (TPV) es un sistema informàtic especializat que ajuda a la gestió de les vendes mitjançant una interfície accessible i fàcil pels venedors. Els TPV permeten la creació del tíquet de venda segons les referències dels productes i realitzen diverses operacions durant tot el proces de venta, així com canvis a l’inventari. Tambié generen diversos informes que ajuden en la gestió del negoci. Els TPV es composen de una part de maquinària (dispositius físics) i una altra de de software (sistema operatiu i programa de gestió).

Els terminals Punt de venta estan formats per:

· Ordinador amb monitor (normalment tàctil) o ordinador TPV tot en un.

· Impressora de tíquets (normalment tèrmica).

· Lector de codi de barres (segons les necessitats).

· Caixa de diners amb obertura automàtica.

· Programa dedicat segons negoci.