Xarxa, VPN, Wireless o WIFI

Ningú pot discutir que Internet ha estat una revolució per la societat. La xarxa de xarxes ha anat creixent en importància a mesura que han augmentat les formes de conectar-s’hi, millorant la velocitat d’accès. Aquestes millores també han afavorit les xarxes locals i les possibilitats d’interconnexió d’oficines.

Tenir una xarxa eficient és un factor clau pel bon funcionament del seu negoci. Una xarxa ineficient és pot traduir en un alentiment dels processos de l’empresa o l’aïllament de les sucursals de la central.

El disseny d’una xarxa pot arribar a ser molt complex depenent del nombre i dels tipus de dispositius. Per això és necessari realitzar un estudi de les necessitat i seleccionar els sistemes més adequats per proporcionar un servei de xarxa de qualitat.

Xarxes d’àrea local

Són les xarxes que connecten els equip d’una oficina. L’estàndard més utilitzat és el Ethernet amb una velocitat de 100Mb/s. A més, l’ús dels elements d’interconnexió adequats pot incrementar de forma dràstica la velocitat de transmissió, eliminant els colls d’ampolla que és poden produir.

L’esquema següent mostra l’estructura d’una LAN clàssica, amb connexió a Internet i interconnexió entre dues oficines:

Xarxes sense fils

Aquest tipus de xarxes són les més noves i permeten una llibertat fins ara mai vista. La diferència amb les anteriors és que aquestes no utilitzen cables. Per una banda eliminen el problema de tenir que passar cable i per l’altra és la millor opció pels dispositius mòbils com portàtils o PDAs.

Encara que de moment les velocitats no són equivalents a les xarxes locals amb fils, estan evolucionant de forma molt ràpida.

Exemple d’una xarxa sense fils:

Diagrama que mostra una xarxa amb diferents tecnologies:

Contacta

Nom: Cognoms:
E-mail: Població:
Assumpte: Telèfon:
Cos: