TPV

Un Terminal Punt de Venta (TPV) es un sistema informàtic especializat que t’ajuda a la gestió de les ventes mitjançant una interficie accessible i facils pels venedors. Els TPV permeten la creació del tiquet de venta segons les referències dels productes, realitzen diverses operacions durant tot el proces de venta, així com canvis en el inventari. Tambié generen diversos informes que ajuden en la gestió del negoci.

Els TPV es composen de una part de maquinaria (dispositius fisics) i una altra de de software (sistema operatiu i programa de gestió).

Els terminals Punt de venta estan formats per:

· Ordenador amb monitor (normalment tàctil) u ordenador TPV tot en un.

· Impresora de tiquets (normalment tèrmica).

· Lector de codi de barres (segons necessitats).

· Caixa de diners amb apertura automàtica.

· Programa dedicat segons negoci.