Gesta

Gestió Comercial (Facturació)

 

Gesta és el software de Gestió Comercial desenvolupat per CompsaOnline.

L’aplicació està dissenyada per maximitzar l’eficiència de tots els processos de gestió de l’empresa. Per aquest motiu totes les pantalles de l’aplicació estan dissenyades per ser intuïtives i fàcils d’utilitzar.

 

L’aplicació està preparada per seguir el ritme del seu negoci, i adaptar-se a les noves necessitats ja siguin noves funcionalitats, més volum de dades, més ordinadors clients, més sucursals, etc … L’ús de les tècniques de programació més innovadores i el seu disseny modular fa que es pugui implantar a tot tipus de negocis.

A continuació enumerarem les funcionalitats més importants del Gesta:

 

 Gestió de Clients Gestió de Proveïdors   Gestió de Contactes
 Gestió d’Articles  Gestió d’Escandalls  Gestió de Tarifes i Promocions
 Gestió de Representants i Comissions  Control de Números de sèrie  Control de Lots i Traçabilitat
 Assistent d’importació de tarifes de proveïdors  Control d’inventaris i estoc mínim  Document de moviments entre magatzems
 Comandes de Venda i Compra  Albarans Venda i Compra  Gestió de Lloguers de maquinària
 Control d’Expedicions  Gestió de pressupostos i plantilles  Control de partes de treballadors
 Factures de Venda i Compra  Gestió de Rebuts i Remeses de cobrament  Gestió de Transferències bancàries
 Resums d’IVA mensual i Trimestrals   Estadístiques mensuals, trimestrals, etc…  Estadístiques comparatives anuals
 Estadístiques de rendiment  Control de seguretat per usuaris  Impressions de factures, albarans i comandes totalment personalitzables
 Vistes i llistats totalment personalitzables  Exportació de dades a formats com PDF, Excel, etc…  Creació de pantalles de consulta dinàmiques
 Servei d’assistència online  Multiempresa, multimagatzem i multisucursal  

 

Per veure com és l’aplicació a continuació podem trobar diferents captures de pantalla de l’aplicació. Per veure les imatges clicar damunt dels enllaços corresponents.

 Albarà de Venda Fitxa Article  Estadístiques Comparatives   Gestor d’Impressions
 Fitxa de Clients  Gestió d’efectes  Gràfiques Comparatives  

 

Solucions Sectorials

 

Perquè cada sector és diferent, tenim solucions específiques per cada sector empresarial. A continuació detallarem unes quantes de les solucions específiques de les que disposem:

 

Tallers de Reparació

Aquest mòdul està pensat per a tota mena d’empreses que treballin utilitzant ordres de reparació. Les ordres de reparació permeten anar registrant les hores i el material de cada ordre, i un cop finalitzada la reparació, facturar fent un clic. Aquest mòdul també incorpora històrics de reparacions per equipaments, estadístiques relacionades amb les hores imputades i/o facturades per treballador, gestió de garanties i gestió de revisions.

 

Agrari

Aquest mòdul permet fer liquidacions a pagesos. Permet registrar compres i vendes, controlar la seva traçabilitat, guardant dades com número de lot, transportistes, matrícules., etc… Gestionar contractes de compra-venda fixant el import i la quantitat de les compres i les vendes.

 

Control d’Obres i Projectes

Aquest mòdul està pensat per negocis que necessitin controlar les despeses i els ingressos d’obres. Permet imputar a obres i projectes albarans de compra, albarans de venda i partes. Amb aquestes dades es generen estadístiques per tenir un control exhaustiu de cada obra/projecte.

 

Transportistes

Dissenyat especialment per agències de transport. Afegeix la possibilitat de tenir tarifes per pes i tarifes per rutes. Incorpora una forma nova d’entrar albarans especialment dissenyada per les agències de transport i les seves particularitats.

 

Quotes

Aquest mòdul està ideat per empreses que facturin mitjançant quotes periòdiques. Permet definir diferents períodes, tipus de quotes i quotes. Aquestes quotes es poden assignar al clients i generar automàticament els efectes per girar-les a través de la seva entitat bancària. La gestió de quotes permet realitzar totes les operacions relacionades amb les quotes d’una forma senzilla.

 

Programació a mida

Si el seu negoci té unes necessitats especials, el nostre equip d’enginyers i programadors, poden crear un mòdul a mida totalment integrat amb el Gesta per donar la millor resposta a les seves necessitats.