Control horari (fitxatges)

Control dels horaris d’entrada i sortida dels treballadors

 

El nou mòdul de fitxatges desenvolupat per CompsaOnline permet registrar les entrades i sortides a la feina dels treballadors de l’empresa, permetent així tenir un control automàtic sobre els horaris, retards i faltes de cada treballador.

 

 

La nostra aplicació de fitxatges incorpora les últimes tecnologies en reconeixement facial, la qual cosa permet un fitxatge ràpid e inequívoc de cada treballador. El sistema de reconeixement facial utilitzat, garanteix un 100% d’encert en la identificació del treballador i evita la possible falsificació de fitxatges.

Aquest sistema es pot utilitzar en qualsevol ordinador dotat d’una webcam per a la realització dels fitxatges, evitant així l’ús de costosos terminals específics. També està adaptat per funcionar amb pantalles tàctils, fent idoni l’ús d’ordinadors integrats tàctils com poden ser els EeeTop d’Asus.

Tot i que hem escollit el reconeixement facial com a sistema d’identificació per l’aplicació està preparada per afegir altres mètodes d’identificació com poden ser targetes magnètiques, xips RFID, etc…

L’aplicació disposa d’una àmplia varietat de paràmetres configurables que permeten adaptar l’aplicació a qualsevol necessitat, amb la possibilitat d’escollir entre fitxatges automàtics o amb validació per codi, tancaments automàtics, temps màxim i mínim de treball, fitxatges entre diferents dies, avís sonor de realització de fitxatges, entrada manual de fitxatges, …

 

 

Aquest mòdul treballa de forma autònoma e independent a l’aplicació de gestió (Gesta) però s’integra directament amb la seva base de dades, la qual cosa permet gestionar i revisar els fitxatges dels treballadors directament des de l’aplicació de Gestió, evitant així traspassos i programes externs per tal de dur a terme el control dels horaris de cada treballador.