Compta (Comptabilitat)

Aplicacions de Comptabilitat

El nostre programari de comptabilitat és un dels més complets del mercat amb una fiabilitat total, demostrada pels anys de bon funcionament del mateix. Aquest paquet de software va destinat tan a petites i mitjanes empreses com a micro empreses, ja que la seva facilitat ús, permet que des dels comptables més experts als usuaris amb pocs coneixements comptables puguin extreure tot el potencial del programa.

L’aplicació compleix amb la normativa comptable vigent i està en constant desenvolupament per incorporar ràpidament tots els canvis de la legislació.

Tot seguit els hi mostrem els mòduls que composen el nostre paquet

 

 Gestió d’Assentament Assentaments Predefinits   Balanços Consolidats Balanços comparatius 
 Compte d’exlplotació mensual  Punteix automàtic dels extractes bancaris (Norma 43)  Declaració Intrastat  Declaració IVA Declaració 347
 Declaració 340  Liquidacions IRPF  Control d’Impagats i Riscos  Cartera d’efectes
 Generació de remeses bancàries  Comptabilitat Pressupostària  Amortizacions Automàtiques  Gestió de rebuts retornats
 Gestió de cobrament de xecs  Generació llibres oficials amb 1 clic  Pantalla del Directiu                   

A continuació pot veure algunes captures de pantalla de la nostra aplicació

 

 Balanç Comparatiu Cartera  Explotació Comparativa 
 Compte Explotació Extracte   Extracte 
 Extracte   Organització Pantalla  Gestió de Xecs

Pantalla del Directiu

Aquest mòdul està dissenyat per aquells directius que sense tenir coneixements de comptabilitat volen tenir informació sobre l’estat dels bancs i la cartera de clients i proveïdors. Amb aquesta pantalla els directius poden accedir d’una forma simplificada a aquestes dades, però consultant les dades en temps real de la comptabilitat.