Intranet/Extranet

Plataforma web interna de l’Administració Pública

QUÈ ÉS LA INTRANET MUNICIPAL?

Dins de l’Administració pública és necessari planificar i gestionar la informació que es genera dins del propi ens i fer-ho d’una manera eficaç i accessible per a tots els treballadors.

La Intranet de SEMIC és una plataforma web corporativa que permet la gestió i organització del coneixement, l’automatització de processos, els serveis municipals interns i l’espai col·laboratiu de l’organisme públic.

Funcionalitats i característiques

Organització

Amb aquesta eina, la documentació s’organitza i es classifica i es millora l’eficiència en els temps de cerca.

 

Gestió i planificació

La planificació i gestió de la informació que es genera dins del propi organisme es fa d’una manera eficaç i és accessible per a tots els treballadors.

Workflow

Es configura un sistema de workflow d’aprovació, gestió de perfils i permisos d’usuari i, d’aquesta manera, s’automatitzen els processos interns municipals.

 

Integració

La plataforma s’integra amb altres sistemes, plataformes i productes.