GestaOFFICE

Dins de les empreses és fonamental planificar i gestionar la informació que es genera dins del propi ens d’una manera eficaç i accessible per a tots els treballadors.

 

GestaOffice és una Intranet de Compsaonline, i és una plataforma web corporativa que permet la gestió i organització del coneixement, l’automatització de processos, la gestió de projectes i l’espai col·laboratiu dins de les empreses

Millores que suposarà per a la seva empresa:

 

 • Temps i costos. La implantació d’una intranet encara que requereix una inversió inicial, a mitjà termini suposa un estalvi de temps i costos, ja que per exemple els empleats, redueixen el temps en la cerca d’informació, podent dedicar-ho a altres tasques.
 • Millora la rapidesa i eficiència en la comunicació amb els empleats.
 • Se centralitza la comunicació en un únic entorn.
 • Permet oferir de manera simultània la mateixa informació a tots els empleats i tot això a un cost molt baix.
 • És possible en cas necessari, l’enviament de comunicacions solament a determinats perfils de l’empresa per compartir la informació segons els casos.
 • Seguretat: Una intranet ben implementada és totalment segura per a l’empresa i els seus empleats
 • Augmenta la col·laboració entre els empleats. Una intranet pot ser el mitjà perquè emprats de diferents departaments col·laborin de forma més ràpida i eficient i es creuen sinergies entre ells.
 • Gestió del coneixement: La creació d’una wiki o fòrums ajuda al fet que els empleats difonguin els seus coneixements i així tots puguin aprendre.
 • Millora la imatge de l’empresa de cara als seus empleats. Si una empresa té intranet i l’usa per gestionar vacances, llançar comunicats, la reserva de material o sales de reunions, això provocarà que els empleats trobin els tràmits administratius interns més senzills pel que millorarà l’opinió que tenen de l’empresa.
 • Sense limitacions horàries o d’espai. Està oberta permanentment i accessible a tots els empleats inclosos els que estan de viatge o treballant en client.
 • Formació. Pot usar-se com a suport per a la formació dels empleats.
 • Incrementa la productivitat. La cerca d’informació resulta més fàcil i ràpida pel que els empleats perden menys temps en aquest tipus de tasques. A més una intranet ben desenvolupada integrada amb un sistema de Vigilància Tecnològica pugues fins i tot ajudar a informar-los d’informació d’interès per al seu treball, alertes de legislació, butlletins de Difusió Selectiva d’Informació, etc.
 • En conclusió, una intranet corporativa ajuda a les empreses a millorar molts dels seus processos interns a un cost menor i amb major eficiència que els mètodes descentralitzats usats tradicionalment.