DIGITALITZAR L’EMPRESA

DIGITALITZA LA TEVA EMPRESA

NOU MODUL PER AL GESTA, DIGIGESTA, digitalitza la teva empresa, converteix tot els documents en paper, en documents digitals, gracies al nou mòdul del gesta.

Podràs digitalitzar factures rebudes, albarans, tickets, documents firmats…

 

AVANTATGES DE LA DIGITALITZACIÓ

La digitalització de documents és una alternativa molt recurrent a la qual cada vegada més empreses s’adhereixen. Això és perquè comporta una gran quantitat d’avantatges en diferents àmbits.

null

ESPAI FÍSIC

Permet comptar amb un major espai d'emmagatzematge físic

Espai físic

La digitalització de documents permet comptar amb un major espai d'emmagatzematge físic, que es pot destinar a altres fins, la qual cosa reflecteix una millor imatge de l'empresa (major organització i neteja).

null

MÉS SEGURETAT

Es poden configurar perquè només tinguin accés a algunes persones.

Seguretat a l'hora de preservar els documents

Digitalitzar documents possibilita disposar d'ells per un període de temps superior, ja que s'evita el desgast de el paper. S'ha de sumar l'augment de la seguretat, ja que es poden configurar perquè només tinguin accés a algunes persones.

null

POSSIBILITAT D'ACCEDIR-HI DESDE DE QUALSEVOL LLOC

Suposa un avantatge organitzativa i funcional

Possibilitat d'accedir-hi des de qualsevol lloc

Suposa un avantatge organitzativa i funcional, ja que facilita l'accés, l'edició i la distribució d'aquesta informació, la qual cosa agilitza tràmits i projectes.

null

MILLORA ECOLÒGICA

Reducció de el paper, amb la qual cosa contribuïm a millorar la situació mediambiental.

Millora ecològica

Reducció de el paper que no només suposa un estalvi de costos, sinó que a més no estimula l'explotació forestal, amb la qual cosa contribuïm a millorar la situació mediambiental.

COM FUNCIONA?

Expliquem el procés de digitalització amb DIGIGESTA:

  • Recollida de documentació
  • Preparació
  • Selecció
  • Escaneig
  •  Indexació
  • Custòdia digital

De que consta?

T’oferim el Software i Hardware necessari per poder digitalitzar la teva empresa.

 Software

Hardware

DigiGesta

DigiGesta, es el software que s’encarrega de guardar automàticament tota la informació que digitalitzis en la gestió documental del ERP de CompsaOnline. A mes a mes t’oferim el Hardware necessari per poder digitalitzar de manera molt rapida i eficaç, tots els documents.

Escaner documental

Impresora etiquetes

Per poder utilitzar aquest software es necessita el GESTA  o COMPTA

Per consultar preu o mes niformació ompleni el seguent formulari:

 

FORMULARI