En aquesta pantalla podràs saber l’estat de la teva comanda, o també la teva reparació. Només has d’introduir el número que apareix al resguard que t’hem donat a la botiga de CompsaOnline, sobre la comanda o número d’O.R. o reparació.

Consultar estat comanda

Consultar estat d'O.R.