Configurar Outlook amb IMAP


Si utilitza el correu des de programes clients de correu del tipus Outlook Express, Outlook, Bat i Eurora entre altres, i que en les seves versions més actuals permeten utilitzar funcions avançades de correus IMAP4 també les podrà utilitzar a partir d’ara des del seu correu contractat amb CompsaOnline. Si estan interessats en utilitzar aquest servei o desitjen obtenir informació sobre les possibilitats que ofereix un correu IMAP4 no dubti en contactar amb nosaltres.
Per indicar que el servidor de correu sigui IMAP s’ha d’anar a “Cuentas” que es troba dins del menú “Herramientas” i dins de la pestanya “Correo” prémer el botó “Agregar” i seguidament “Correo” i anar seguint els passos indicats fins a trobar la següent finestra:

 

 

En la següent pantalla s’ha d’indicar el nom del compte i la contrassenya tal i com es pot observar en la següent imatge.

 

 

Finalment, s’ha d’anar a “Propiedades” i dins de la pestanya “Servidores” seleccionar l’opció de “Mi servidor requiere autenticación” tal i com mostra la imatge.