Config. MS Outlook 2003 POP3

Configurar Microsoft Oultook 2003 amb POP3, per gestionar el correu.ObrirOutlook 2003 i anar a “Herramientas > Cuentas de correo electrónico…”, marcar opció “Agregar una nueva cuenta de correo electrónico” i Siguiente.

– Marcar opció POP3 i Siguiente.

 

 


 
 

 

– Introduïr les dades corresponents, facil·litades prèviament per CompsaOnline, i anar a “Mas configuraciones”.

 

 

 


– Dins de la segona pestanya “Servidor de Salida”, sel·leccionar “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación” i mantindre opció “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”, activada.

 

– Dins de la pestanya “Avanzadas”, canviar “Servidor de salida SMTP” i posar “587”, sel·leccionar opció “Dejar una copia de los mensajes en el servidor” per tal de mantindre una còpia de seguretat almenys dels últims dies.

 

 

 

– Un cop seguits aquests passos ja podem acceptar i finalitzar la configuració, en cas de que Outlook mostri algun error, sempre podem comprovar que pot estar fallant amb l’opció “Probar configuración de la cuenta…”.